AZRA GUENEAU ŽUTIĆ

Poslovno savjetovanje – Start-up biznis – pravni okvir za osnivanje i obavljanje samostalne djelatnosti

Azra Gueneau Žutić je rođena 08.06.1962. godine u Varešu. Godine 1984. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, odsjek poslovne ekonomije, smjer kvantitativno-analitički.

Radila je u više privrednih subjekata iz sektora finansija, usluga, javne uprave, industrije, na poslovima računovodstva, finansija i menadžmenta. Edukator je i mentor u projektu „Start-up centar Opštine Stari Grad“, kao dio ReLOaD programa, koji finansira EU, a provodi UNDP, na realizaciji aktivnosti koje se odnose na unapređenje preduzetništva i preduzetničkog duha, korisnika start-up biznisa, koji posluju na području opštine Stari Grad, kroz saradnju sa JU Služba za zapošljavanje KS.