AZRA HAMULIĆ

Poslovno savjetovanje – Informacijska pismenost i profesionalna orijentacija

Azra Hamulić je rođena 16.07.1991. godine u Bihaću sa adresom prebivališta u Cazinu. Nakon završene JU „Gimnazija“ Cazin, 2010. godine upisuje Filozofski fakultet UNSA, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Drugi ciklus studija nastavlja na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Godine 2013. upisuje Odsjek za pedagogiju, studijska grupa Pedagogija i Bibliotekarstvo.
U koautorstvu sa mentoricom prof. dr. Senadom Dizdar objavljuje stručni rad na temu “Informacijska pismenost i profesionalna orijentacija”. Radno iskustvo je zasnovano na radu u stručnoj i tehničkoj srednjoj školi te u osnovnoj školi u Cazinu.
Karakteriše ju preduzetnički tip ličnosti i avanturistički duh.