Mentor.ba - prva bh. platforma sa ciljem povezivanja samostalnih predavača sa kompanijama na tržištu
+387 61 510 422

IZRADA STRATEŠKIH I POSLOVNIH PLANOVA

Strateški i poslovni planovi su jedni od najbitnijih dokumenata svake ozbiljne kompanije. Stoga, nudimo izradu strateških i poslovnih planova ozbiljnim klijentima koji žele da unaprijede svoje poslovanje ili apliciraju za IPA fondove, fondove iz EU i sl. ili  koji žele da uz pomoć ovih dokumenata ostvare pravo na kreditna zaduženja u bankama radi razvoja svojih kompanija i svojih poslovnih ideja. Naš zadatak je da vam dodjelimo poslovnog savjetnika, osobu koja će za vas pokrenuti biznis, koja će vam pomoći da oblikujete vaše ideje i prenesete ih na papir i koja će vam pomoći da vaša poslovna ideja bude realizovana u što kraćem vremenskom periodu. Biznis može uspjeti i bez strateškog i poslovnog plana, ali to je obično rezultat spleta okolnosti. Uspješan preduzetnik se nikada ne oslanja isključivo na sreću!