LEMANA TERZIMEHIĆ

Razredna nastava i STEM – Kako nastava može biti rodno osjetljiva?
Razredna nastava i STEM – Nove tehnologije i STEM aktivnosti u nastavi

Lemana Terzimehić rođena je 03. 10. 1983. godine u Doboju. Osnovnu školu završila u Maglaju, a srednju školu i fakultet u Sarajevu. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu i stekla zvanje profesora razredne nastave. Ima 10 godina radnog iskustva. Trenutno je zaposlena u Osnovnoj školi Hrasno na poziciji nastavnika razredne nastave.

Sarađivala je sa više organizacija i udruženja kao što su Udruženje učitelja kantona Sarajevo, SOS KDI BiH, OSCE BiH, Fondacija BiH inicijativa žena, Forum lijeve inicijative. Ima nekoliko objavljenih radova kao i nagrada.

Članica je MENSA BiH, Microsoft inovativni edukator – Ekspert 2017-2018, autorica Digitalnog priručnika o STEM oblastima, učesnica brojnih seminara, edukacija, treninga i konferencija.