OPIS SEMINARA

Cilj ovog seminara je osposobiti svakog učesnika za samostalno pisanje projektnih prijedloga po predefinisanim standardima te upoznati učesnike sa načinima apliciranja ka različitim fondovima u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.

Kroz grupni rad, učesnici će imati priliku razviti vlastitu ideju i napisati projektni prijedlog za istu, koji će na kraju seminara biti pregledan od strane predavača koji će dati dodatne sugestije i smjernice u njegovom daljem oblikovanju, kreiranju i apliciranju ka potencijalnim donatorima.

Očekivana postignuća treninga:

– upoznati polaznike treninga šta su to projekti i čemu služe
– objasniti polaznicima treninga kako se projekti mogu koristiti kao alat za rješavanje problema u lokalnoj zajednici, kompaniji, ali i na globalnom nivou
– upoznati polaznike treninga sa osnovnim elementima projektnog prijedloga
– osposobiti polaznike treninga da samostalno razviju svoj prijedlog projekta

CILJNA SKUPINA

Seminar je namijenjen osobama koje su aktivne u nevladinom sektoru, osobama koje žele realizovati neku od svojih ideja putem projektnog prijedloga i onima koji žele da postanu atraktivni projekt menadžeri na tržištu rada.

MINIMALAN BROJ UČESNIKA

8 osoba

TERMINI SEMINARA

subota i nedjelja od 10:00 do 14:00

BROJ ČASOVA

10 časova

TERMIN ODRŽAVANJA

15. i 16. decembar 2018. godine

CIJENA

90,00KM

plaćanje se vrši bankovnim putem na osnovu predračuna koji se šalje nakon prijave

PREDAVAČ

ORGANIZATOR

SOR “Mentor”, Sarajevo

Možete se prijaviti i putem email-a: info@mentor.ba

SVIM UČESNICIMA OBEZBIJEĐEN CERTIFIKAT PO ZAVRŠETKU SEMINARA