OPIS SEMINARA

Prosječna osoba čita od 200 do 400 riječi u minuti, ali je taj broj moguće povećati i do 1500-2000 riječi. Da bismo to postigli najvažnije je isključiti vokaliziranje riječi i čitati grupe riječi odjednom. Razumijevanje sadržaja pri tome ne opada, čak naprotiv, povećava se posvećenost i prisjećanje pročitanog sadržaja. U sklopu ovog seminara polaznici će savladati sve osnovne tehnike vještine brzog čitanja i njihova brzina čitanja će se povećati i do 300%.

CILJNA SKUPINA

Seminar je namijenjen učenicima, studentima, osobama koje u sklopu poslovnih aktivnosti imaju obavezu čitati veliki broj dokumenata i svima ostalima koji ovu vještinu smatraju korisnom za sebe.

MAKSIMALAN BROJ UČESNIKA

8 osoba

TERMINI SEMINARA

4. i 5. august
10:00 – 15:00h

BROJ ČASOVA

10 časova

CIJENA

150,00KM

PREDAVAČ

ORGANIZATOR

SOR “Mentor”, Sarajevo

Možete se prijaviti i putem email-a: info@mentor.ba

SVIM UČESNICIMA OBEZBIJEĐEN CERTIFIKAT PO ZAVRŠETKU SEMINARA