SILVER KORDIĆ

Poslovno savjetovanje – CH sistemi
Poslovno savjetovanje – Faktori (ne)uspjeha i švicarski sistem
Poslovno savjetovanje – Nije zlato sve što sija – Švicarski komunizam
Poslovno savjetovanje – U čemu se razlikuju Švicarska i Bosna

Silver Kordić je rođen 10. oktobra 1953. godine u Ulcinju, Crna Gora. Godine 1977. završava Ekonomski fakultet u Prištini, a od 1980. godine pa do 2018. godine živi i radi u Švicarskoj. Od 1990. godine je vlasnik privatnog biroa za Interkulturološki menadžment, prevođenje i savjetovanje u sklopu kojeg nudi usluge pravnog savjetovanja, pismenog prevođenja, kulturološkog posredovanja, savjetovanja na temu rješavanja konfliktnih situacija.