Mentor.ba - prva bh. platforma sa ciljem povezivanja samostalnih predavača sa kompanijama na tržištu
+387 61 510 422

USLUGE IZDAVAŠTVA

Za potrebe izdavaštva knjiga oformili smo poseban tim stručnih osoba koje iza sebe imaju nekoliko desetina  izdatih knjiga. Naša usluga podrazumijeva izdavanje knjige od početne do krajne faze. Početna faza je faza prekucavanja knjige (ukoliko je  autor predao pisani dokument) i uređivanja prekucanog teksta. Nakon ove faze, elektronski rukopis se šalje uredniku knjige koji zajedno sa autorom pravi dorade na knjizi. Kada se završi sa fazom uredništva, knjiga se dalje šalje lektoru na lektorisanje i recenzentima na čitanje. Uporedo sa lektorisanjem, radi se na dizajnu korica. Nakon što se lektorisanje završi, knjiga prolazi DTP fazu i priprema se za štampu. Po završetku obrade knjige, primjerak knjige za štampu šaljemo u Nacionalnu univerzitetsku biblioteku BiH kako bi knjiga dobila svoj ISBN i CIP broj. Proces izdavanja knjige u prosjeku traje oko 30 dana. S.O.R. „Mentor“ je zvanično registrovana firma za izdavaštvo  knjiga i uvrštena među izdavače koji sarađuju sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom Bosne i Hercegovine.

Nakon odštampanog tiraža knjiga, 10 primjeraka ostaje u vlasništvu S.O.R. „Mentor“ i 10 primjeraka se predaje Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci BiH na korištenje. S.O.R. „Mentor“ nudi i mogućnost organizacije javne i medijske promocije knjige.